Tag Archives: trần căng PVC

Trần căng PVC – Rẻ mà đẹp bảo hành dài

Trần căng PVC rẻ đẹp bảo hành dài cũng là 1 kiểu trần xuyên sáng. Tuy nhiên, loại trần này không dùng hệ thống đèn LED để tạo ra ánh sáng và hiệu ứng. Thay vào đó, loại trần này dùng sử dụng các tấm phông bằng chất liệu PVC, tùy chọn này giúp làm […]